I/ Tổng đài điện toán là gì ?Là thế hệ tổng đài hoạt động trên nền tản điện toán đám mây, khách hàng không cần đầu tư thiết bị tổng đài với chi phí cao, có khả năng nâng cấp linh hoạt trong quá trình kinh doanh vận hành, không cần quản lý tổng đài, […]