Dịch vụ Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX Service)

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

ProBox Core là gì ?

Là phần mềm chạy trên nền tản điện toán đám mây , được thiết kế để xử lý và quản lý các giải pháp mà khách hàng đã thuê. Mỗi khách hàng sẽ có một không gian riêng, khối dữ liệu của khách hàng được đứng sau 1 quy trình an toàn thông tin và 1 tường lửa thông minh (tự động phát hiện nguy hiểm nhờ “kiến thức tự học được”) giúp việc truy cập luôn được kiểm soát và tránh bị truy cập trái phép vào vùng dữ liệu trên môi trường internet.

drive02 drive02

Tính Năng Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX Service)

5Máy nhánh

#TỔNG_ĐÀI_ĐIỆN_TOÁN
 • 1. Thực hiện cuộc gọi nội bộ
 • 2. Thực hiện cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia thông qua đầu số đã ký với nhà mạng viễn thông.
 • 3. Chuyển tiếp cuộc gọi nội bộ
 • 4. Chuyển tiếp cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia .
 • 5. Rước cuộc gọi nội bộ
 • 6. Gọi nội bộ giữa các chi nhánh.
 • 7. Ghi âm tất cả các cuộc gọi (dung lượng 5GB)
 • 8. Tra cứu lịch sử cuộc gọi nội bộ và các cuộc đến mạng viễn thông quốc gia.
 • 9. Xuất báo cáo ra file excel để có thể nhập vào phần mềm khác.
 • 10. Chặn cuộc gọi
 • 11. Số cuộc gọi đồng thời ra mạng viễn thông và nội bộ : 10 cuộc gọi
 • 12. Quản lý yêu cầu (ghi chú nội dung với khách, nhóm làm việc với cuộc gọi)
 • 13. Quản lý liên hệ (tổng hợp các liên hệ phục vụ remarketing tốt hơn)

10Máy nhánh

#TỔNG_ĐÀI_ĐIỆN_TOÁN
 • 1. Thực hiện cuộc gọi nội bộ.
 • 2. Thực hiện cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia thông qua đầu số đã ký với nhà mạng viễn thông.
 • 3. Chuyển tiếp cuộc gọi nội bộ.
 • 4. Chuyển tiếp cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia.
 • 5. Rước cuộc gọi nội bộ .
 • 6. Gọi nội bộ giữa các chi nhánh.
 • 7. Ghi âm tất cả các cuộc gọi (dung lượng 5GB).
 • 8. Tra cứu lịch sử cuộc gọi nội bộ và các cuộc đến mạng viễn thông quốc gia.
 • 9. Xuất báo cáo ra file excel để có thể nhập vào phần mềm khác.
 • 10. Chặn cuộc gọi.
 • 11. Số cuộc gọi đồng thời ra mạng viễn thông và nội bộ : 10 cuộc gọi .
 • 12. Quản lý yêu cầu (ghi chú nội dung với khách, nhóm làm việc với cuộc gọi)
 • 13. Quản lý liên hệ (tổng hợp các liên hệ phục vụ remarketing tốt hơn)

20Máy nhánh

#TỔNG_ĐÀI_ĐIỆN_TOÁN
 • 1. Thực hiện cuộc gọi nội bộ.
 • 2. Thực hiện cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia thông qua đầu số đã ký với nhà mạng viễn thông.
 • 3. Chuyển tiếp cuộc gọi nội bộ.
 • 4. Chuyển tiếp cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia.
 • 5. Rước cuộc gọi nội bộ.
 • 6. Gọi nội bộ giữa các chi nhánh.
 • 7. Ghi âm tất cả các cuộc gọi (dung lượng 5GB).
 • 8. Tra cứu lịch sử cuộc gọi nội bộ và các cuộc đến mạng viễn thông quốc gia.
 • 9. Xuất báo cáo ra file excel để có thể nhập vào phần mềm khác.
 • 10. Chặn cuộc gọi
 • 11. Số cuộc gọi đồng thời ra mạng viễn thông và nội bộ : 15 cuộc gọi
 • 12. Quản lý yêu cầu (ghi chú nội dung với khách, nhóm làm việc với cuộc gọi)
 • 13. Quản lý liên hệ (tổng hợp các liên hệ phục vụ remarketing tốt hơn)

Tích Hợp Thêm Giải Pháp Tương Tác Khách Hàng

Cho khả năng thao tác trên cùng 1 giao diện, thực hiện cuộc gọi ngay trên giao diện nhập liệu thông tin trong quá trình gọi cho khách hàng.

5Nhân Viên

#TỔNG_ĐÀI_CALL_CENTER
 • 1. Thực hiện cuộc gọi nội bộ
 • 2. Thực hiện cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia thông qua đầu số đã ký với nhà mạng viễn thông.
 • 3. Chuyển tiếp cuộc gọi nội bộ
 • 4. Chuyển tiếp cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia .
 • 5. Rước cuộc gọi nội bộ
 • 6. Gọi nội bộ giữa các chi nhánh.
 • 7. Ghi âm tất cả các cuộc gọi (dung lượng 5GB)
 • 8. Tra cứu lịch sử cuộc gọi nội bộ và các cuộc đến mạng viễn thông quốc gia.
 • 9. Xuất báo cáo ra file excel để có thể nhập vào phần mềm khác.
 • 10. Chặn cuộc gọi
 • 11. Số cuộc gọi đồng thời ra mạng viễn thông và nội bộ : 10 cuộc gọi
 • 12. Quản lý yêu cầu (ghi chú nội dung với khách, nhóm làm việc với cuộc gọi)
 • 13. Quản lý liên hệ (tổng hợp các liên hệ phục vụ remarketing tốt hơn)

10Nhân Viên

#TỔNG_ĐÀI_CALL_CENTER
 • 1. Thực hiện cuộc gọi nội bộ.
 • 2. Thực hiện cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia thông qua đầu số đã ký với nhà mạng viễn thông.
 • 3. Chuyển tiếp cuộc gọi nội bộ.
 • 4. Chuyển tiếp cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia.
 • 5. Rước cuộc gọi nội bộ .
 • 6. Gọi nội bộ giữa các chi nhánh.
 • 7. Ghi âm tất cả các cuộc gọi (dung lượng 5GB).
 • 8. Tra cứu lịch sử cuộc gọi nội bộ và các cuộc đến mạng viễn thông quốc gia.
 • 9. Xuất báo cáo ra file excel để có thể nhập vào phần mềm khác.
 • 10. Chặn cuộc gọi.
 • 11. Số cuộc gọi đồng thời ra mạng viễn thông và nội bộ : 10 cuộc gọi .
 • 12. Quản lý yêu cầu (ghi chú nội dung với khách, nhóm làm việc với cuộc gọi)
 • 13. Quản lý liên hệ (tổng hợp các liên hệ phục vụ remarketing tốt hơn)

20Nhân Viên

#TỔNG_ĐÀI_CALL_CENTER
 • 1. Thực hiện cuộc gọi nội bộ.
 • 2. Thực hiện cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia thông qua đầu số đã ký với nhà mạng viễn thông.
 • 3. Chuyển tiếp cuộc gọi nội bộ.
 • 4. Chuyển tiếp cuộc gọi ra mạng viễn thông quốc gia.
 • 5. Rước cuộc gọi nội bộ.
 • 6. Gọi nội bộ giữa các chi nhánh.
 • 7. Ghi âm tất cả các cuộc gọi (dung lượng 5GB).
 • 8. Tra cứu lịch sử cuộc gọi nội bộ và các cuộc đến mạng viễn thông quốc gia.
 • 9. Xuất báo cáo ra file excel để có thể nhập vào phần mềm khác.
 • 10. Chặn cuộc gọi
 • 11. Số cuộc gọi đồng thời ra mạng viễn thông và nội bộ : 15 cuộc gọi
 • 12. Quản lý yêu cầu (ghi chú nội dung với khách, nhóm làm việc với cuộc gọi)
 • 13. Quản lý liên hệ (tổng hợp các liên hệ phục vụ remarketing tốt hơn)

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Phần mềm Probox Mini ERP là hệ thống hoạt động linh hoạt trên nền tản điện toán đám mây, chúng tôi rất quan tâm đến các đối tác hạ tầng trung tâm dữ liệu, các đối tác truyền dẫn internet , các đối tác viễn thông. Chúng tôi rất chú trọng thiết lập mối quan hệ bền vững. Hạ tầng điện toán đám mây do chúng tôi trực tiếp xây dựng, vì thế tạo thêm một sự linh hoạt trong vận hành và toàn quyền quyết định trong mọi tình huống. Công nghệ chúng tôi sử dụng phải trải qua quá trình đánh giá chất lượng để hướng tới mục tiêu giảm tối đa sự cố từ đó tạo ra sự hài lòng đến khách hàng, thiết kế hệ thống rời rạc và kết nối lại thành hệ thống tổng thể từ đó giảm tối đa việc bị lổi cùng lúc nhiều giải pháp khiến việc kinh doanh bị trì trệ.
PROBOX đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực Dịch Vụ IT , Quản Trị Mạng , Bảo Trì Máy Tính , Quản Trị Hệ Thống Máy Tính nên hiểu nhiều vấn đề công nghệ trong 01 doanh nghiệp / tổ chức / đơn vị giúp việc triển khai dể thanh công hơn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tổng Đài Điện Toán có thể kết nối số 1900xxx..., 1800xxx... được không ?
Xin phép trả lời : Hoàn toàn được . Xin tư vấn thêm Tổng Đài Điện Toán đã làm việc sẵn sàng với các nhà mạng, và Tổng Đài Điện Toán có thể hỗ trợ tư vấn quý khách chọn số.
Doanh nghiệp đang có sẵn số điện thoại bàn có dây dạng cáp đồng hoặc số điện thoại đi theo đường truyền cáp quang của nhà mạng thì có thể kết nối với Tổng Đài Điện Toán không ?
Xin phép trả lời : Hoàn toàn được. Xin tư vấn thêm : tùy vào các trường hợp hạ tầng nhà mạng sẽ có thủ tục khác nhau , chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát trước khả năng chuyển đổi.
Tổng Đài Điện Toán có thể thực hiện cuộc gọi từ chi nhánh này sang chi nhánh khác được không ?
Xin phép trả lời : Hoàn toàn được , hơn thế nữa là không tốn cước phí, chất lượng cuộc gọi hoàn toàn đảm bảo.
Lơi ích lớn nhất mà doanh nghiệp tôi nhận được là gì khi triễn khai Tổng Đài Điện Toán ?
Xin phép phân tích : - Nếu có nhân viên hoạt đông lưu động , quý khách có thể giúp nhân viên linh động gọi về công ty mà không tốn chi phí (thông qua việc cài thêm số nội bộ lên máy điện thoại của nhân viên). - Cước phí viễn thông hàng tháng sẽ giảm nhiều. - Hiệu quả công việc tăng hơn. - Giám sát tốt hơn. - Tra cứu các sự kiện liên quan đến cuộc gọi nhanh hơn thông qua giao điện web quản lý.
Khi hệ thốngTổng Đài Điện Toán đang hoạt động trên cloud , vì lý do tăng cường quản lý , chúng tôi cần di dời tồng đài điện toán từ cloud về nội bộ thì có được không ?
Xin trả lời : hoàn toàn được , quý khách phải lưu ý chi phí thiết kế hạ tầng và chi phí vận hành tại nội bộ cũng như là chi phí thuê bao user luôn bị cao rất nhiều so với trên cloud. Tất cả đều có báo giá.
drive02

XIN : TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHƯ SAU: TRƯỚC TIÊN XIN GỌI KHÁCH HÀNG LÀ BÊN A

I/ Định nghĩa thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong hệ thống:
a. SIP user : là tài khoản được cài đặt vào máy điện thoại , app SIP phone trên điện thoại di động Android và IOS (iPhone), là dạng số nội bộ như các tổng đài truyền thống.
b. SIP Trunking : Là luồng dữ liệu mã hóa giữa nhà mạng viễn thông và hệ thống Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service).
c. Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) là tên gọi riêng của hệ thống Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) do công ty sáng tạo ra.
d. Dịch vụ Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) là loại dịch vụ tổng đài riêng hoạt động trên nền internet , chịu quản lý bởi pháp luật, pháp lệnh Bưu Chính Viễn Thông. Đồng thời không cho phép gọi từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại thông qua các số nội bộ và được ngăn chặn kỹ thuật trên các kết nối số nội bộ từ Nước Ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Dịch vụ chỉ chỉ cung cấp tại lãnh thổ Việt Nam.
e. Nhà mạng viễn thông : chỉ đến các đơn vị có quyền cung cấp dịch vụ đầu số cố định trên nền tảng SIP
f. SIP được viết tắt từ : Session Initiation Protocol , nó là giao thức liên lạc âm thanh và truyền hình.
g. Internet : là môi trường mạng toàn cầu , đấu nối từ nhà mạng viễn thông đến các thuê bao sử dụng.
h. Hạ tầng : Là cáp mạng , bộ chia mạng , thi công cáp để thiết bị điện thoại có thể kết nối internet, chi tiết có thể phát sinh trong quá trình triển khai.

II/ Mô hình hoạt động mô phỏng đồ họa:
Đầu số (1) Kết nối SIP TRUNKING (2) Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) (3) Kết nối SIP USER (4) Máy điện thoại (5)
Nhà mạng cung cấp Đầu số cố định , 1900/1800 , mobile siptrunk <- internet -> Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) <- internet -> Điện thoại bàn IP

Các thương hiệu khác có hổ trợ chuẩn SIP đầu sử dụng tốt.

III/ Chi phí bị tính hằng tháng và đầu tư 1 một lần tại những điểm nào trên mô phỏng đồ họa :

 1. Số diện thoại (1) : thuê bao hằng tháng từ nhà mạng viễn thông : tại điểm này khách hàng sẽ phải thanh toán phí thuê bao đầu số và phí cước cuộc gọi hằng tháng cho nhà mạng viễn thông , hóa đơn (10% VAT) là do nhà mạng viễn thông xuất trực tiếp cho Bên A.
 2. Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) (3) : thuê từ Bên B với cước hằng năm .
 3. Máy điện thoại IP (5) : là loại chi phí đầu tư 1 lần.

IV/ Chất lượng cuộc gọi nằm ở những điểm nào trên mô phỏng đồ họa.

 1. Kết nối SIP TRUNKING (2) : là kết nối giũa 2 trung tâm dữ liệu nơi chứa 2 hệ thống SIP . Thông thường các kết nối tại 2 hệ thống này luôn đạt độ ổn định cao do dùng loại đường truyền thuê kênh riêng
 2. Kết nối SIP USER (4) : Là kết nối giữa máy điện thoại IP và Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) ; là kết nối giữa app SIP trên di động với Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service). Loại kết nối này sẽ phụ thuộc vào tốc độ băng thông tại chổ khách hàng thuê với nhà mạng.

*** Lưu ý : kết nối giữa app SIP trên di động với Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service)  khách hàng cần lưu ý tốc độ tại thời điểm thực hiện cuộc gọi ; Nếu dùng app SIP trên di động thì cần lưu ý thêm : iOS (của Apple), Android (của Google), … luôn luôn có cơ chế tiết kiệm năng lượng chống hao pin , hệ điều hành sẽ tự tắt app SIP trên di động khi phát hiện app SIP trên di động chạy ngầm dẫn đến mất kết nối đến Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service)  khi khóa màn hình. Vì vậy chỉ đề xuất ứng dụng app SIP trên di động kết nối đến Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) cho nhu cầu gọi đi . Bên A có thể can thiệp kỹ thuệt vào hệ điều hành khiến cho app SIP trên di động chạy được liên tục.

V/ Bị đánh cắp cước viễn thông xảy ra ở điểm nào trên mô phỏng đồ họa và cách phòng ngừa:

 1. Trộm cước viễn thông xảy ra khi Bên A làm lộ mật khẩu SIP USER cài trong máy điện thoại và ap SIP trên di động . Xảy ra tại đoạn cuối của mô phỏng đồ họa (5)
 2. Cách hạn chế : phía Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service) đã tự động hóa quá trình triễn khai để các kỹ thuật viên hổ trợ cấu hình không cần phải biết các thông số đó, độ khó mật khẩu để tránh dò mật khẩu bằng phần mềm tự động, đồng thời sau 12 tháng sẽ đổi mật khẩu 1 lần (nếu cần thiết)

VI/ Chuyển tiếp cuộc gọi từ nội bộ sang mạng viễn thông quốc gia thì sẽ bị tính cước như thế nào :

Trong quá trình đang trao đổi với đối tác gọi vào hệ thống của Bên A , Bên A cần chuyển tiếp cuộc gọi quan trọng đó cho 01 nhân viên đang bên ngoài công ty thì sẽ phải thanh toán cước chiều gọi đi cho nhà mạng viễn thông , cước cuộc gọi được tính theo đơn giá đã ký kết.

Thực hiệc cuộc gọi như thế nào gọi là không phát sinh cước viễn thông

Mỗi Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service)  theo được bàn giao cho bên A đề được thông báo các số nội bộ , việc quay số nội để thực hiện cuộc gọi gọi là không phát sinh cước viễn thông . Các máy điện thoại IP (5) có thể đặt bất cứ nơi đâu tại VIỆT NAM và kết nối internet cho máy điện thoại đề nhận cuộc gọi và thực hiện cuộc gọi đi.

Bên A có thể giám sát các cuộc gọi thông qua giao diện web kết kối đến Tổng Đài Điện Toán (Cloud PBX service).

Bên A phải có sẳn hạ tầng cáp mạng mạng, bộ chia mạng.

PROBOX - Giải Pháp Nhỏ Thích Nghi Nhanh
Thương hiệu được quản lý bởi : MTSG
Mã số thuế : 0310522373
Địa chỉ : Tầng trệt, tòa nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TPHCM
DMCA.com Protection Status